HyPAS Developer Partner-programma

Het HyPAS Developer Partner-programma stelt ontwikkelaars uitgebreide tools en support ter beschikking waarmee ze HyPAS-applicaties kunnen ontwikkelen die de functionaliteit van multifunctionals van KYOCERA nog uitbreiden of die een verbinding tot stand brengen met bedrijfsapplicaties.

Het programma bestaat uit de volgende modules:

► toegang tot de volledige set HyPAS Software Development-kits (SDK’s)
► initiële workshop/training (2 dagen)
► technische support door onze ervaren HyPAS-experts
► verscheidene bedrijfsmodellen voor de distributie van HyPAS-applicaties 

Ons HyPAS Developer Partner-programma is zowel bestemd voor dealers van KYOCERA als voor onafhankelijke softwareleveranciers. Om zo goed mogelijk op alle individuele eisen in te spelen, hebben we twee hoofdcategorieën van ontwikkelaars bepaald. Beide zijn even belangrijk in het streven van KYOCERA om de ontwikkeling van HyPAS-applicaties te ondersteunen.

HyPAS Alliance Partner

HyPAS Alliance Partner

Een beperkt aantal ontwikkelaars kunnen HyPAS Alliance Partners worden en in die hoedanigheid een hecht partnership met KYOCERA aangaan waar beide partijen hun voordeel uit halen. In deze categorie zorgt KYOCERA niet alleen voor de nodige tools, SDK's en support, maar brengt ze ook de applicaties op de markt en verdeelt ze - afhankelijk van de applicatie - plaatselijk, in de EMEA-regio of zelfs wereldwijd.

Independent HyPAS Developer

Onafhankelijke HyPAS-ontwikkelaar

De onafhankelijke HyPAS-ontwikkelaars beschikken over dezelfde tools en hetzelfde niveau van support als de HyPAS Development Partners. Met dit verschil dat de onafhankelijke HyPAS-ontwikkelaars hun applicaties zelf op de markt brengen en verdelen.

Alle HyPAS-ontwikkelaars moeten een aanvraag indienen om aan het HyPAS Development Partner-programma deel te nemen en moeten hun ontwikkelingen door KYOCERA laten goedkeuren.

Meer weten?

Voor meer informatie over het HyPAS Developer Partner-programma, kan u contact opnemen met solutions@dbe.kyocera.com.

Scroll to top