Milieu

KYOCERA wil een pionier zijn op milieuvlak

In 1991 verduidelijkte KYOCERA in zijn ‘Environmental Charter’ zijn voornemen om wereldwijde milieuproblemen aan te pakken. Dit charter vormde een uitbreiding van ons managementprincipe om “bij te dragen tot de vooruitgang van de maatschappij en de mensheid.” Volgens deze officiële verklaring blijkt het engagement van KYOCERA op dit vlak uit zijn dagelijkse inspanningen op het vlak van het milieubehoud. KYOCERA wil dan ook een milieupionier zijn – zowel voor de mensen als voor de maatschappij.

Het is onze bedoeling om aantrekkelijke producten en diensten aan te bieden en gelijktijdig actieve maatregelen te treffen om de opwarming van de aarde te voorkomen, de afvalberg te verkleinen, de energie-efficiëntie te bevorderen en zo zuinig mogelijk om te springen met natuurlijke rijkdommen.

Het Milieucharter van KYOCERA

Tijdens de productie kunnen verschillende factoren tot verspilling leiden. Deze verspilling kan echter tot (bijna) nul worden herleid als alle betrokken partijen zich daarvan bewust zijn. Door onze alomvattende benadering op het vlak van de ‘zichtbaarheid’ deelt KYOCERA Document Solutions alle probleempunten en uitdagingen op een open manier met iedere werknemer. Deze benadering is gebaseerd op het bewustzijn van iedere individuele medewerker om verspillingen tot een minimum te beperken. Alle werknemers leren in dat kader om ieder afzonderlijk onderdeel streng te controleren, om op die manier verspilling zoveel mogelijk te voorkomen. Er worden meerdere maatregelen getroffen om de kwaliteit van onze producten te garanderen. Zelfs als tijdens een maand slechts één potentieel fatale storing wordt gemeld, wordt dit bekend gemaakt. Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop we ons standpunt evalueren ten opzichte van een uitgebreide productkwaliteit in alle geledingen van de onderneming.

Milieuvriendelijke producten

De componenten die KYOCERA Document Solutions voor zijn kopieerapparaten en printers ontwikkelt, gaan lang mee en zorgen daardoor voor een minimale hoeveelheid milieubelastend afval, aangezien ze zelden moeten worden vervangen. De producten van KYOCERA beantwoorden aan de strengste milieunormen wereldwijd. De onderneming streeft er dan ook op een actieve manier naar om deze normen te halen. Loodvrij soldeersel op printplaten, een productontwerp dat gericht is op een minimaal verbruik van natuurlijke rijkdommen en milieuvriendelijke verpakkingen zijn slechts enkele illustraties van de manier waarop KYOCERA zich engageert om de milieu-impact van zijn producten zo beperkt mogelijk te houden.

ISO 14001 en het geïntegreerde milieubeheersysteem

Kort na de invoering van de ISO 14000-standaarden voor milieubeheer registreerde KYOCERA Document Solutions zich voor de ISO 14001-standaard en bewees daarmee dat ze als onderneming bereid was de nodige inspanningen te leveren op het vlak van zijn milieu-engagement. Alle productievestigingen van KYOCERA Document Solutions zijn intussen ISO 14001-gecertificeerd.

Scroll to top