Corporate Social Responsibility

Activiteiten op het vlak van CSR

Voor de KYOCERA Document Solutions Group betekent CSR niets meer en niets minder dan de filosofie van KYOCERA in de praktijk omzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat CSR erin bestaat om steeds betere producten te leveren en steeds betere diensten te verlenen die perfect inspelen op de behoeften en de vragen van de maatschappij en om een transparant bedrijfsmanagement te voeren waarin heel veel belang wordt gehecht aan ethiek, zodat we ook in de toekomst een onderneming kunnen blijven waarin alle betrokken partijen hun vertrouwen behouden.

CSR verslag

KYOCERA publiceert ieder jaar een Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag waarin de onderneming haar activiteiten op het vlak van milieubescherming en maatschappelijke inspanningen uiteenzet. KYOCERA organiseert sinds 2004 in Japan vergaderingen over CSR, economie, maatschappij en milieu en bevordert op die manier de dialoog met de gemeenschap. Hierbij worden verslagen besproken over de commerciële, maatschappelijke en ecologische activiteiten van de KYOCERA Group, worden bezoeken gebracht aan de vestigingen en worden open gesprekken gevoerd. Daarnaast brengen werknemers van de KYOCERA Group bezoeken aan basisscholen in Japan en China om de kinderen te wijzen op het belang van milieubehoud. Daarbij houden ze demonstraties van zonnepanelen en voeren ze experimenten op dit vlak uit.

EcoVadis

EcoVadis levert de vooraanstaande oplossing voor het monitoren van toeleveringsketens. Door het gebruik van innovatieve technologie en CSR-expertise, streeft EcoVadis ernaar om aankopers en leveranciers te helpen om meer duurzame methoden aan te wenden.

Voor het derde opeenvolgende jaar krijgt KYOCERA Document Solutions Belgium het 'Gold recognition level' toegekend en behoort daarmee tot de 1% beste performers die door EcoVadis zijn beoordeeld.

Scroll to top