Groene fabrieken en logistiek

Beperking van de belasting van het milieu

Zonne-energiesysteem met een vermogen van 210 kW op de daken van de gebouwen van de Yohkaichi Plant te Shiga (Japan)

KYOCERA Document Solutions levert op verschillende vlakken inspanningen om de belasting van het milieu te beperken – ook bij de levering van producten aan onze klanten. We dragen niet alleen door onze producten bij tot het milieubehoud, maar ook door ervoor te zorgen dat onze productievestigingen en methoden milieuvriendelijk zijn tijdens alle ontwikkelings-, productie- en verdelingsprocessen. Hiervoor moeten vaak ingrijpende maatregelen worden getroffen, zoals het installeren van systemen die zonne-energie voortbrengen, op de daken van onze gebouwen.

  • Zuinige omgang met energie en natuurlijke rijkdommen
  • Beperking van de emissies van broeikasgassen
  • Beperking en recyclage van afval
  • Voorkomen van lucht- en waterverontreiniging
  • Beheer van chemische stoffen

Beperking van CO2-emissies op logistiek vlak

Dubbeldekstrailers verminderen het aantal trucks voor een efficiënter transport

In het verleden moesten de producten van KYOCERA Document Solutions die voor de Europese klanten bedoeld waren, met een vrachtwagen vanaf de haven van Rotterdam (Nederland) per truck naar de magazijnen worden vervoerd. Sinds de ingebruikname van het nieuwe magazijn in het Zuid-Nederlandse Beringe in 2007 worden de goederen voornamelijk per trein en/of binnenschip* vervoerd – twee transportmiddelen die algemeen als minder milieubelastend worden beschouwd. In het boekjaar 2009 werd 84 % van de producten per trein, 7 % per binnenschip en 9 % per vrachtwagen naar hun plaats van bestemming vervoerd.

Daarnaast heeft KYOCERA Document Solutions sinds 2009 zijn vrachtwagenpark voor het vervoer van Nederland naar Italië verminderd door voor die toepassing dubbeldekstrailers te gebruiken.

* Binnenschepen: kleine transportvaartuigen die containers via rivieren en kanalen naar hun bestemming brengen.

Inspanningen op het vlak van CO2-emissies in Japan

KYOCERA Document Solutions maakte in eigen land tot mei 2009 gebruik van twee externe magazijnen om producten op te slaan voor de binnenlandse markt. In die maand werden de twee magazijnen in de vestiging te Hirakata geïntegreerd. Op die manier konden we het transport per vrachtwagen schrappen van producten die in de vestiging te Hirakata (Osaka Prefecture) werden gemaakt, naar een plaats buiten onze onderneming. Daarnaast slaagden we erin om onze voorraad die eerder in het Tamaki Product Center (Mie Prefecture) was opgeslagen, in de vestiging te Hirakata te integreren, waardoor sinds augustus 2009 geen producten meer moeten worden vervoerd van Hirakata naar het Tamaki Product Center.

Inspanningen op het vlak van CO2-emissies in China

Vroeger werden onze producten voor de Chinese markt over land vervoerd naar AVX/KYOCERA (Tianjin) International Trading Co. Ltd., ons verkoopkantoor in China. Dit gebeurde met vrachtwagens vanaf de vestiging van Shilong in Dongguan City naar een magazijn in Guangzhou. In ons streven om de CO2-emissies uit onze transportactiviteiten te verminderen, beslisten we om vanaf het boekjaar 2009 producten per schip naar Shanghai en Tianjin te vervoeren.

Exportcontainers van onze vestiging te Shilong, die eerder met vrachtwagens naar Yantian Port in Shenzhen werden vervoerd, worden momenteel met vrachtwagens naar het station van Changping in Dongguan City (Guangdong) gebracht, waar de vestiging van Shilong gelegen is, en via het spoor naar de haven van Yantian vervoerd. Hierdoor kon de vervoerafstand per vrachtwagen tussen het station van Changping en de haven van Yantian Port ook worden ingekort.

Scroll to top