Milieulabels

ECO-labels

Nordic Swan is een milieulabel waarvoor de gemeenschappelijke criteria door de Nordic Eco-Labeling Board worden bepaald en dat in Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Denemarken wordt gebruikt. Het systeem wordt beheerd door de bevoegde ministeries en overheidsdiensten van die landen. De ‘Zwaan’ is het officiële Noord-Europese ecolabel, dat door de Nordic Council of Ministers werd geïntroduceerd. Het logo met de zwaan geeft aan dat een product een goede keuze is vanuit ecologisch standpunt. Van producten die dat logo dragen, werd middels proeven in onafhankelijke laboratoria, certificaten en controlebezoeken aangetoond dat ze aan bepaalde criteria beantwoorden. Daarbij wordt onder meer gelet op de impact van een product op het milieu vanaf de grondstoffen die ervoor worden gebruikt over de volledige levensduur tot het afval dat eruit voortvloeit. In dit systeem wordt ook rekening gehouden met standaarden op het vlak van kwaliteit en prestaties. Veel van de toestellen van KYOCERA Document Solutions beantwoorden aan de eisen van Nordic Swan.

Het ‘Blaue Engel’-label is een van de bekendste milieulabels ter wereld. Het wordt toegekend door het Duitse instituut voor kwaliteitszorg en certificatie en betekent dat het product in kwestie over uitzonderlijke ecologische eigenschappen beschikt en beantwoordt aan de gedetailleerde criteria van een uitgebreide wetgeving die door het federale ministerie van milieu wordt opgesteld. Het ‘Blaue Engel’-milieulabel is erop gericht om de impact van schadelijke stoffen, het energieverbruik en het afval op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Het label wordt al jarenlang toegekend aan producten van KYOCERA Document Solutions. ‘Der Blaue Engel’ is een milieulabel waarvan de criteria worden vastgelegd door de Duitse federale overheidsdienst voor het milieu (UBA) en dat door het Duitse instituut voor kwaliteitszorg en certificatie (RAL) wordt beheerd.

De nieuwe ENERGY STAR-specificatie voor beeldvormingsapparatuur, die door de overheid in de VS en de EU werd geïntroduceerd, helpt gebruikers van kantoor- en huistechnologie om met behulp van energie-efficiënte producten die dit logo dragen, enerzijds het milieu te ontzien en anderzijds geld te besparen. Bij de nieuwe ENERGY STAR-classificatie voor beeldvormingsapparatuur worden strengere criteria gehanteerd dan bij de vorige classificatie – en dan meer bepaald met betrekking tot het verbruik van papier. Alle printers en multifunctionals die sinds 1 april 2007 op de markt werden gebracht, beantwoorden aan de eisen van de nieuwe ENERGY STAR-specificatie of overtreffen ze zelfs. Printers met het ENERGY STAR-label werken in sommige gevallen met meer dan 60 % minder stroom. Met een MFP die aan de eisen van ENERGY STAR beantwoordt, kan over de volledige levensduur ongeveer 160 EUR elektriciteitskosten worden bespaard in vergelijking met toestellen die niet aan die eisen beantwoorden.

Eco Mark is een milieulabel dat in 1989 door de Japan Environment Association (JEA) in het leven werd geroepen. Producten die tijdens hun volledige levensduur – van productie tot verwijdering – een lage impact hebben op het milieu en die een bijdrage leveren aan milieubehoud, kunnen dit label krijgen.

Scroll to top