Levenscyclusanalyse (LCA)

Wat is LCA?

Levenscyclusanalyse (Life cycle assessment of LCA) is een hulpmiddel waarmee de mate wordt gekwantificeerd waarin producten het milieu belasten. Daarbij worden de negatieve milieu-effecten geanalyseerd op basis van het verbruik van grondstoffen en het afval dat over de volledige levensduur van het product wordt voortgebracht (ontginning van grondstoffen -> productie van grondstoffen -> productie van producten -> logistiek -> gebruik -> verwijdering). Met behulp van LCA kan de negatieve impact van een product op het milieu tijdens iedere levensfase of tijdens de volledige levenscyclus worden geëvalueerd.

Resultaten van LCA

Analyse van de milieu-impact
De milieu-impact van [Uitputting van natuurlijke rijkdommen], [opwarming van de aarde], [zure regen] en andere verschijnselen wordt kwantitatief geanalyseerd op basis van gegevens over verbruik en afvalproductie tijdens iedere fase.

 

Verwachte effecten van LCA

De implementatie van LCA brengt naar verwachting de volgende effecten voort:

  • Het is mogelijk om de meest geschikte milieutechnologie te kiezen.
  • Het is mogelijk om te weten te komen welke fases in de volledige levenscyclus belangrijk zijn om de negatieve milieu-impact te beperken.
  • Het is mogelijk om te voorkomen dat een bepaald probleem een nieuwe negatieve milieu-impact veroorzaakt of zich verspreidt of overgaat naar (een) andere fase(s) in de levenscyclus.
  • Het is mogelijk om op wetenschappelijke en objectieve gegevens beleidsbeslissingen te nemen.
  • Het is mogelijk om tijdig milieu-informatie te voorzien en te publiceren.

Implementatie van LCA bij KYOCERA Document Solutions

Op basis van LCA-analyses krijgt KYOCERA Document Solutions een zicht op de fase(s) in de volledige levenscyclus van producten of dienstverlening waar een belangrijke negatieve milieu-impact wordt voortgebracht. Op basis van die kennis kan worden bepaald op welke punten men zich moet concentreren om verbeteringen aan te brengen. In de afbeelding hieronder worden bijvoorbeeld de resultaten weergegeven van een LCA-analyse over de levenscyclus van de producten van de onderneming en waarbij vooral werd gekeken naar de negatieve milieu-effecten die een rol zouden kunnen spelen in de opwarming van de aarde.
Uit deze afbeelding kunnen we afleiden dat de belangrijkste fases om de negatieve milieu-impact te perken, de fases zijn waarin de grondstoffen van de producten worden geproduceerd en waarin de klanten de producten gebruiken. Om de negatieve milieu-impact in de toekomst te beperken, kunnen we de meeste vooruitgang boeken als we ons op die twee fases concentreren, daarvan een meer gedetailleerde analyse uitvoeren en de nodige maatregelen treffen.

Op die manieren implementeert KOYCERA Document Solutions LCA-analyses voor al zijn conventionele producten. De onderneming probeert op die manier de negatieve milieu-impact te beperken op basis van de informatie die uit de resultaten van de analyses kunnen worden gehaald, door de grondstoffen van producten en consumables op een zorgvuldige manier te selecteren en door producten te ontwikkelen die tijdens het gebruik zo weinig mogelijk stroom verbruiken en door zo weinig mogelijk materialen te gebruiken die verband houden met consumables.

Resultaten van LCA-analyse van de printers van KYOCERA Document Solutions met focus op opwarming van de aarde

 

Scroll to top