ISO 14001 Certificatie

KYOCERA is ISO 14001-gecertificeerd

KYOCERA Document Solutions ontving de ISO 14001:2015-certificatie – de internationale standaard voor milieubeheersystemen. Deze certificatie vormt een duidelijk bewijs van de verbintenissen van KYOCERA om rekening te houden met de milieu-effecten van al zijn processen en bedrijfspraktijken op internationaal niveau. De toekenning van deze certificatie toont aan dat KYOCERA een duurzame milieubeheerstrategie toepast.

Sinds de ISO 14001-certificatie van de vestiging van KYOCERA Document Solutions in Tamaki in oktober 1996 werden alle bedrijfssites in Japan in oktober 2004 ISO 14001-gecertificeerd. Alle vestigingen buiten Japan – behalve de nieuwe sites – ontvingen intussen ook al een ISO 14001-certificatie.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001:2004-certificatie is gebaseerd op de internationale standaarden die door de International Organisation of Standardisation (ISO) worden vastgelegd. Deze specificeert eisen voor een milieubeheersysteem (EMS – environmental management system) waarmee een organisatie een milieubeleid ontwikkelt, doelstellingen vastlegt waarin wettelijke en andere vereisten opgenomen zijn die de organisatie onderschrijft en informatie over belangrijke milieuaspecten.

Via deze geïdentificeerde milieuaspecten worden programma's en processen vastgelegd, geïmplementeerd, onderhouden en gemeten om:

  • de verbintenissen op het vlak van het beleid te realiseren,
  • de nodige actie te ondernemen om de prestaties te verbeteren en
  • de conformiteit van het systeem met de eisen van ISO 14001 aan te tonen.

ISO 14001 Certificatie

Scroll to top