Recycleren en Hergebruiken

Inspanningen om zo zuinig mogelijk met natuurlijke rijkdommen om te springen

KYOCERA Document Solutions recycleert systematisch de natuurlijke rijkdommen die de onderneming gebruikt. In het kader van dit systeem worden alle gebruikte materialen die worden verzameld, naar recyclagecentra gebracht die door KYOCERA Document Solutions worden gerund. Daar worden de materialen zorgvuldig uit elkaar gehaald. Daarna ondergaan de gedemonteerde onderdelen dezelfde inspectie als nieuwe onderdelen. Herbruikbare onderdelen worden opnieuw gebruikt; onderdelen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, worden zo veel mogelijk gerecycleerd. Op deze manier vermijdt de onderneming dat er afval naar stortterreinen moet worden vervoerd (geen emissies).

Hergebruik- en recyclagesysteem


In Japan verzamelt KYOCERA Document Solutions producten en containerhouders die niet langer door de klanten worden gebruikt, via zijn acht verzamel- en recyclagecentra die in heel Japan verspreid zijn. Door die centra over acht verschillende regio’s te spreiden, kunnen de vervoerafstanden zo kort mogelijk worden gehouden, waardoor ook de emissies van broeikasgassen ten gevolge van het transport tot een minimum worden beperkt.
In de verzamelcentra worden de kwaliteit van de producten die van de klanten afkomstig zijn en de status van hun gebruik door klanten bevestigd. Daarna worden de producten naar de recyclagecentra gebracht.

In ieder recyclagecentrum worden de producten gesorteerd op basis van hun kwaliteit. Alleen onderdelen die aan de standaarden beantwoorden, worden naar de herconditioneringsvestiging van de onderneming gebracht. Door niet-herbruikbare onderdelen te sorteren en op de recyclage te focussen, slaagt erin om emissies te voorkomen. (uiteindelijk komt minder dan 1 % op stortterreinen terecht)


Voor KYOCERA Document Solutions is hergebruik in plaats van de recyclage van gebruikte producten en tonerhouders prioritair. Delen die niet herbruikbaar zijn, worden gerecycleerd; de items worden zorgvuldig handmatig gedemonteerd. De focus ligt daarbij op de recyclage van materiaal. De gedemonteerde onderdelen worden daarna gesorteerd op basis van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn (bv. metaal, plastic en glas).
De delen die niet via materiaalrecyclage kunnen worden gerecycleerd, worden gerecycleerd door middel van een chemisch of thermisch recyclageproces. Op die manier is KYOCERA Document Solutions erin geslaagd om het afval voor het stortterrein zo goed als helemaal weg te werken. Sinds het boekjaar 2008 worden op dit vlak geen emissies meer genoteerd.

Hergebruik van onderdelen

KYOCERA Document Solutions biedt ook herbruikbare onderdelen uit de verzamelde gebruikte producten als hergebruikproducten op de markt aan.

Op de basis van de informatie over gebruikte producten, die in de verzamelcentra werd bevestigd, worden herbruikbare plastic onderdelen, printplaten, elektrische onderdelen en andere onderdelen in de recyclagecentra gesorteerd, gereinigd en op kwaliteit gecontroleerd. Daarna worden die onderdelen aan een nog strengere inspectie onderworpen en na goedkeuring als hergebruikproducten opgestuurd.

Verandering in aantal hergebruikte onderdelen

 

KYOCERA Toner

Gemakkelijk beheer en ecologische afvalverwijdering

Met behulp van originele toners van KYOCERA kunt u het administratieve werk en de kosten die gepaard gaan met het verwijderen van lege tonercassettes aanzienlijk beperken. In de meeste Europese landen heeft KYOCERA een retourprogramma voor toners geïntroduceerd. Die dienst wordt gratis aangeboden – het enige wat de klant hoeft te doen, is een inzameldoos bestellen voor lege tonercassettes van KYOCERA. Daarna kan hij contact opnemen met onze dienstverlener, die de doos onmiddellijk komt ophalen en door een lege vervangt. Veel eenvoudiger en efficiënter kan dit niet…

Wanneer u gebruikmaakt van het officiëleinzamelingprogramma van KYOCERA, kunt u er ook zeker van zijn dat de lege cassettes zullen worden gerecycleerd of zo milieuvriendelijk mogelijk zullen worden verwijderd. KYOCERA biedt deze dienst alleen aan voor originele toners.

Hergebruik van tonercontainers

KYOCERA Document Solutions promoot het verzamelen en hergebruiken van gebruikte tonercontainers al sinds 1998. Gebruikte tonercontainers van klanten, worden in de verzamelcentra verzameld en vervolgens naar de recyclagecentra gebracht. Daar worden de containers gesorteerd op basis van de criteria die het centrum hanteert op het vlak van barsten, fouten enz… Daarna worden herbruikbare tonercontainers naar de herconditioneringsvestiging gebracht, waar ze worden gereinigd en waar hun uitzicht, luchtdichtheid enz… streng wordt gecontroleerd. Daarbij worden dezelfde criteria gebruikt als bij nieuwe tonercontainers. Pas daarna kunnen de containers opnieuw worden gebruikt.

In het boekjaar 2009 werden 512 ton gebruikte tonercontainers verzameld en werden 198.000 tonercontainers opnieuw gebruikt. Sinds de modelwijziging voor producten die herbruikbare tonercontainers gebruiken (boekjaar 2009), nam het aantal hergebruikte tonercontainers met ongeveer 20 % af, ondanks het feit dat het gewicht van de verzamelde tonercontainers met ongeveer 2 % toenam ten opzichte van het boekjaar 2008.

  • Meer informatie over het Empty Toner TakeBack Programme

Verzamelde en hergebruikte tonercontainers

Gewicht van verzamelde tonercontainers en aantal hergebruikte tonercontainers

 

Met behulp van originele toners van KYOCERA beschermt u de gezondheid van uw personeel en van uw toestellen - én uw budget


Besparingen en kostenbesparende targets

Uw onderneming kan geld besparen als ze originele toners gebruikt. Originele toners van KYOCERA worden door een onafhankelijke instantie getest en kunnen gegarandeerd een specifiek aantal pagina’s bedrukken. De vaakst gebruikte standaarden in dit verband zijn iSO/iEC 19752 voor zwart/wit-toestellen en iSO/iEC 19798 voor kleurentoestellen. U mag er zeker van zijn dat de tonercassette van KYOCERA die u koopt, het volume levert dat u verwacht. Dit kunnen we niet verzekeren voor niet-originele toners.

Gezondheid van het personeel
Ondernemingen zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van hun personeel te beschermen. Om te voldoen aan de eisen van het Duitse Blaue Engel-label mogen toners van KYOCERA geen schadelijke stoffen bevatten zoals kwik, cadmium, lood, nikkel, ChromiumVi-verbindingen en verven die kankerverwekkende deeltjes zouden kunnen verspreiden. Aangezien originele toners van KYOCERA aan de vereisten van Blaue Engel voldoen, kunnen klanten van KYOCERA erop rekenen dat ze hun verplichtingen op het vlak van de veiligheid op de werkplek nakomen.

Gezondheid van toestellen
Het lange levensduurontwerp van de toestellen van KYOCERA verschilt fundamenteel van het ontwerp van andere laserproducten. De duurzame componenten in ECOSYS-apparaten zijn ontworpen om in combinatie met originele toner van KYOCERA te worden gebruikt.

Natuurlijke rijkdommen behouden door afval te voorkomen
Conventionele printers kunnen – afhankelijk van het model – 15 tot 20 keer hun volume aan consumables verbruiken tijdens hun volledige levensduur. Toestellen van KYOCERA brengen aanzienlijk minder afval voort, aangezien in het ECOSYS-concept de fotogeleider en de ontwikkelingseenheid niet moeten worden vervangen wanneer de toner leeg is (zie afbeeldingen hieronder).

Wij slagen erin om de hoeveelheid afval op een spectaculaire manier te beperken; een tonerhouder van de concurrentie bestaat gemiddeld genomen uit 60 afzonderlijk gemaakte componenten; een originele tonercassette van KYOCERA bestaat uit 4 componenten.

Lees meer over het positieve effect van het gebruik van originele toner in onze brochure.

  • KYOCERA Original Toner Brochure

Empty Toner TakeBack Programme

Programma voor inzameling van lege toners

Scroll to top