Change language
Change country

Gebruiksvoorwaarden

De algemene voorwaarden onder dewelke wij u deze website aanbieden.
man typing on laptop and holding tablet

Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden te lezen alvorens de website te gebruiken. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve deze website dan niet te gebruiken.

 

Algemeen


In dit deel verwijst “KYOCERA Document Solutions” naar KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V., Beechavenue 27, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland, bedrijfsnummer 34070221. Hoewel KYOCERA Document Solutions zorgvuldig heeft gehandeld bij het plaatsen van informatie op deze website (hierna de “Website”), aanvaardt KYOCERA Document Solutions geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie en het gebruik van bedoelde informatie is voor risico van de gebruiker. Met het verstrekken van informatie verleent KYOCERA Document Solutions geen licenties voor auteursrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden geschonden, is de gebruiker automatisch niet langer bevoegd om deze Website te gebruiken en gedownloade en afgedrukte materialen dienen onmiddellijk vernietigd te worden.

Gebruik van de inhoud van de website
 

De afbeeldingen, content en materialen (gezamenlijk de “Content” genoemd) op deze Website kunnen alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik worden bekeken en gedownload, op voorwaarde dat de gebruiker zich houdt aan alle auteursrechten en andere eigendomsmeldingen in de Content. De Content mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, gekopieerd, openbaar worden gemaakt, worden verspreid of anderszins worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik van de Content zonder de schriftelijke toestemming van KYOCERA Document Solutions op een andere website of een netwerkomgeving voor welk doeleinde dan ook is verboden. KYOCERA Document Solutions of een gelieerde vennootschap van KYOCERA heeft alle Content op deze Website in eigendom of onder licentie. De Content is beschermd door auteursrechten en/of handelsmerken. Door onbevoegd gebruik van de Content kunnen auteursrechten, handelsmerken en overige wetten worden geschonden.

Onze Privacyverklaring en Cookieverklaring
 

In onze Privacy- en Cookieverklaring wordt omschreven hoe wij informatie gebruiken terwijl u de Website gebruikt. U wordt verzocht de Privacy- en Cookieverklaring te lezen zodat u al onze werkwijzen en procedures met betrekking tot uw online privacy en gebruik van cookies, begrijpt.

Handelsmerken
 

Handelsmerken, logos en dienstenmerken van KYOCERA Document Solutions (gezamenlijk de “Handelsmerken” genoemd) die op deze Website worden getoond, zijn handelsmerken van KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. en/of overige gelieerde ondernemingen van KYOCERA. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets van deze Website dient te worden opgevat als zijnde een licentie of gebruiksrecht via implicatie, uitsluiting of anderszins, van de Handelsmerken zonder de schriftelijke toestemming van KYOCERA Document Solutions of een derde die het desbetreffende handelsmerk eventueel heeft.

Disclaimer
 

Alle informatie op deze Website over de producten en diensten van KYOCERA Document Solutions kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.  De informatie op deze Website is geen verklaring, garantie of andere verbintenis van KYOCERA Document Solutions over producten of diensten en KYOCERA Document Solutions verwerpt hierbij alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, waaronder de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendom of dat de informatie volledig is.

Links naar Andere Websites
 

Links naar andere websites worden slechts voor uw gemak getoond. KYOCERA Document Solutions ondersteunt dergelijke websites niet en is niet verantwoordelijk voor de content daarop. Uw gebruik van websites die naar deze Website verwijzen, is voor uw eigen risico.

Beperking van Aansprakelijkheid
 

KYOCERA Document Solutions of gelieerde ondernemingen van KYOCERA is/zijn in geen geval aansprakelijk jegens gebruiker voor bijzondere, straf-, directe, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van deze Website of links naar deze Website op grond van een vermoeden van aansprakelijkheid.

Plaats en Rechtsbevoegdheid in België
 

Vorderingen betreffende deze Website, het gebruik van deze Website en de informatie, content en materialen die via deze Website beschikbaar zijn, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Door deze Website te gebruiken, stemt u onvoorwaardelijk, vrijwillig en onherroepelijk ermee in vorderingen of geschillen over, betreffende of voortvloeiende uit deze Website voor te leggen aan de exclusief bevoegde rechter te Brussel, België.

Uw privacy is belangrijk

We beschermen ook uw gegevens op verschillende manieren.

Cookies en uw privacy

We gebruiken essentiële cookies om interacties met onze website eenvoudiger en effectiever te maken, statistische cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en marketing cookies om bezoekers informatie op maat te kunnen aanbieden. U kan uw cookievoorkeuren aangeven via de knop onderaan, of selecteer 'Ik ga akkoord' om verder te gaan met alle cookies.

Cookievoorkeuren

Veld is verplicht

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

Veld is verplicht

Deze cookies laten ons toe om de performantie van onze website te meten en te verbeteren.

Veld is verplicht

Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.