Change language
Change country

KYOCERA cookieverklaring

Laatste versie: 24 september 2018
close up of clicking a computer mouse

Deze cookieverklaring (hierna "Verklaring") is van toepassing op KYOCERA Document Solutions (hierna "KYOCERA") waarvan u de website bezoekt. Onder de heading 'uitoefening van uw rechten en contactgegevens' vindt u een lijst met de desbetreffende ondernemingen van KYOCERA.

Deze Verklaring is van toepassing op het gebruik van cookies door KYOCERA in verband met uw bezoek aan de website van KYOCERA.

U kunt deze Verklaring onderaan als een pdf-bestand downloaden:

 • Kyocera Cookie Statement: 24 September 2018 (20180924_KyoceraCookieStatement.pdf)
  • 307 KB
  • PDF

In deze verklaring geven wij een toelichting over het volgende:

 

 • Wat zijn cookies;
 • Wie plaatst cookies;
 • Welke cookies worden geplaatst;
 • Hoe lang worden de cookies bewaard;
 • Hoe kan ik de cookies verwijderen/mijn cookievoorkeuren beheren;
 • Welke technische en organisatorische maatregelen hebben wij getroffen;
 • Wat zijn uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • Hoe kun u contact met ons opnemen en overige belangrijke informatie:
 • Cookielijst.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje informatie die vanaf een website wordt verzonden en door uw webbrowser wordt opgeslagen op bijvoorbeeld uw computer, telefoon of tablet. Ook met andere aanverwante technologieen kunnen gegevens van uw zoekactiviteiten worden verkregen, zoals webbakens of flash cookies. In deze verklaring wordt met een "cookie" een cookie en alle aanverwante en gebruikte technologieen bedoeld. Door het gebruik van cookies zorgen wij ervoor dat onze website sneller op uw apparaat wordt geladen.  Daarmee kunnen wij ook bepaalde statistische informatie verzamelen zodat u (video-)content kunt bekijken en om uw bezoek aan onze website en onze producten en diensten te verbeteren.

Wie plaatst cookies?

Wij gebruiken zowel first party cookies (door ons geplaatste cookies) en third party cookies (door anderen geplaatste cookies). Hieronder vindt u een lijst met cookies. Per cookie is aangegeven wie deze cookie plaatst.

Welke cookies worden geplaatst?

Wij hebben de cookies voor uw gemak in drie verschillende categorieën ingedeeld.

Essentiële cookies

Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het plaatsen van deze cookies met het oog op de goede werking van de website of het leveren van een dienst op uw verzoek (zoals het beheren van uw cookievoorkeuren).

 

Analyserende cookies

Met deze cookies kunnen wij de werking van onze website meten en verbeteren. Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen:

 • hebben wij een overeenkomst gegevensverwerking gesloten waarbij wij een derde hebben ingeschakeld die ons bijstaat bij het verzamelen van de gegevens;
 • hebben ingeschakeld die ons bijstaat bij het verzamelen van de gegevens;
 • hebben wij ervoor gezorgd dat de laatste byte van uw IP-adres verborgen wordt zodat wij u niet kunnen identificeren;
 • gebruiken wij geen andere diensten van Google services in combinatie met Google Analytics;
 • vragen wij om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Marketing/social media-cookies

Met marketingcookies kunnen wij uw surfervaring op u afstemmen en deze cookies gebruiken wij voor marketing- en reclamedoeleinden.

Met social media-cookies kan de social media-onderneming bepaalde informatie over uw gebruik van de social media-functies, zoals het afspelen van een video, verwerken.

Wij plaatsen deze cookies alleen wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben gekregen.

Hoe lang worden de cookies bewaard?

In de lijst met cookies hieronder wordt aangegeven hoe lang cookies worden bewaard.

Hoe kan ik cookies verwijderen/mijn cookie voorkeuren beheren?

Op de website onder "mijn cookies beheren" kunt u de categorieën statistische en marketing-/sociale media-cookies in-of uitschakelen. Aangezien de essentië cookies alleen worden geplaatst ten behoeve van de juiste werking van de website, of strikt noodzakelijk  zijn voor het leveren van een dienst aan u op uw verzoek, is het niet mogelijk om voorkeuren voor essentiële cookies te beheren.

U kunt via de meeste browsers ook uw cookie voorkeuren instellen.

Internationale doorgifte

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven (zie hierboven met wie wij uw persoonsgegevens delen) aan een land dat volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau biedt krachtens de nationale wet, waarborgen wij dit passende beschermingsniveau door met die groepsmaatschappij of een derde overeenstemming te bereiken over extra passende beveiligingsmaatregelen door middel van de door de Europese Commissie vastgestelde Standaard Model- bepalingen inzake Gegevensbescherming. Een lijst van landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen, vindt u hier.

Wanneer wij gebruikmaken van dienstverleners uit de VS heeft die dienstverlener zich aangemeld voor de lijst van het EU-VS-Privacyschild en op basis van een eigen verklaring ingeschreven bij het Amerikaanse ministerie van Handel. Meer informatie over het besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van het EU-VS-privacyschild vindt u hier.

Daarnaast kunnen wij u expliciet toestemming vragen voor de voorgestelde doorgifte. U kunt een kopie aanvragen van de Standaard Modelbepalingen inzake Gegevensbescherming door ons een e-mail te sturen met daarin de reden voor uw verzoek.

Welke technische en organisatorische maatregelen hebben wij getroffen?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer ernstig en wij spannen ons redelijkerwijs in om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, diefstal, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging.

Uw rechten

U heeft bepaalde wettelijke rechten waarvan wij u op de hoogte willen brengen.

Toegang. U heeft het recht om in kennis te worden gesteld over of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en over bijbehorende inlichtingen over die verwerking.

Rectificatie. U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten rectificeren of aanvullen. Indien u een account bij ons heeft aangemaakt, kunt u uw persoonsgegevens zelf rectificeren of aanvullen.

Het recht om vergeten te worden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen bij bepaalde redenen, bijvoorbeeld indien u uw toestemming heeft ingetrokken of indien u bewaar maakt en er voor ons geen zwaarwegende redenen bestaan om de verwerking voort te zetten. Indien u bij ons een account heeft, heeft u in veel gevallen de mogelijkheid om uw account zelf te verwijderen. In dat geval worden al uw persoonsgegevens definitief verwijderd.

Beperking van verwerking. U heeft het recht om te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van specifieke redenen te beperken. Te weten (1) het moment waarop wij de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek kunnen controleren; (2) in plaats van verwijdering van onrechtmatige verwerking, verzoekt u om beperkt gebruikt; (3) u heeft persoonsgegevens voor een juridische procedure nodig; of (4) wij beoordelen of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw bezwaar tegen de verwerking.

Recht om bezwaar te maken. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens indien bedoelde verwerking (1) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (waaronder het maken van een profiel door ons op grond van uw toestemming); (2) plaatsvindt voor directe marketingdoeleinden; of (3) noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan ons is opgedragen. Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens naar aanleiding van uw bezwaar, tenzij wij aantonen dat er sprake is van dwingende gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een juridische procedure.

Overdraagbaarheid van gegevens. Wij moeten u informeren over uw recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen zodat u die persoonsgegevens aan een andere dienstverlener kunt doorgeven. Voor KFS betekent dit dat wij op uw verzoek uw persoonsgegevens aan u verstrekken die aan uw gebruikersaccount zijn gekoppeld. Dit zijn geen gegevens over uw apparaat en gegevens die aan ons in een logbestand zijn doorgegeven.

Intrekken van toestemming. Indien u aan ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt op basis van uw toestemming, kunt u bedoelde toestemming op elk moment intrekken. U kunt dat doen door u voor de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld, indien van toepassing, uit te schrijven. U kunt ons daartoe ook een e-mail sturen naar het desbetreffende hieronder vermelde e-mailadres voor privacyzaken. Vervolgens verwijderen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze database.

Indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, met name in het land waar u woonachtig bent, over de verwerking door ons van uw persoonsgegevens. Een volledige lijst van toezichthouders vindt u hier.

Uitoefening van uw rechten en contact met ons

KYOCERA Document Solutions beschikt over een netwerk van privacyfunctionarissen, waaronder een functionaris voor gegevensbescherming, die u kan helpen bij uw vragen. Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of indien u een vraag over dit document heeft, wordt u verzocht contact met ons op te nemen door een e-mail of een brief te sturen naar de desbetreffende onderneming van KYOCERA Document Solutions die in onderstaande lijst is opgenomen. Indien uw land niet in de lijst is opgenomen, wordt u verzocht contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van de groep:

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.

Attn.: Data Protection Officer

Beechavenue 27

1119 RA Schiphol-Rijk

The Netherlands

e: privacy@deu.kyocera.com

Uw privacy is belangrijk

We beschermen uw gegevens op meerdere manieren.

Cookievoorkeuren

Veld is verplicht

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

Veld is verplicht

Deze cookies laten ons toe om de performantie van onze website te meten en te verbeteren.

Veld is verplicht

Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.