3 KLEURENTELLERS

3 kleuren tellers

3 KLEURENTELLERS op KLEURTOESTELLEN VAN KYOCERA

KYOCERA Document Solutions is de eerste fabrikant op de markt van de laserprinters en multifunctionals die 3 tellers voor kleurenafdrukken aanbiedt, waarbij iedere teller aan een ander kleurdekkingspercentage gekoppeld is. Dit betekent dat de gebruiker een andere prijs per pagina betaalt voor ieder opgegeven dekkingspercentage in plaats van één enkele prijs voor alle kleurenafdrukken, ongeacht de hoeveelheid kleurtoner in een document wordt gebruikt.

BETAAL ENKEL VOOR DE KLEUR DIE U GEBRUIKT

De TASKalfa kleurenmultifunctionals en ECOSYS kleurenlaserprinters bieden 3 dekkingswaarden: laag, midden en hoog. Tussen deze waarden worden twee drempelwaarden gedefinieerd. De eerste drempelwaarde is op 2,0 % ingesteld; de tweede op een dekkingspercentage van 10,0 %. 

Iedere pagina die met een kleurdekking van maximaal 2,0 % wordt afgedrukt, wordt beschouwd als lage kleurdekking; iedere pagina met een kleurdekking van 2,1 % tot 10,0 % wordt beschouwd als gemiddelde kleurdekking en iedere pagina met een kleurdekking 10,1% en hoger wordt beschouwd als hoge kleurdekking.

De kleurdekking is de GEMIDDELDE DEKKING VAN DE 3 KLEUREN cyaan, magenta en geel. Met ZWART wordt hierbij GEEN REKENING gehouden. Zo heeft een document met 10 % zwart, 2,5 % cyaan, 1,5 % magenta en 1,5 % geel een gemiddeld kleurdekkingspercentage van 1,83 %, waardoor het als een document met lage kleurdekking wordt beschouwd.

De driekleurentellerfunctie moet door een technicus worden geactiveerd. 


Verwante oplossing

Scroll to top