Wettelijke bepalingen en voorwaarden

Privacy Verklaring
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten. Uw recht op privacy en de beveiliging van gegevens zijn onze voornaamste bekommernis. We willen dat u zich comfortabel voelt wanneer u onze website bezoekt. Door bezoek of gebruik van onze website, verklaart u zich akkoord met onze wettelijke bepalingen zoals aangegeven. KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. volgt de EU-richtlijn voor gegevensbeveiliging en de nationale wetgeving; gelieve de relevante EU-richtlijnen te raadplegen. 

Persoonlijke gegevens
In sommige omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u informatie aanvraagt, kan KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. u vragen om persoonlijke gegevens in te vullen. U bent volledig vrij om ons deze gegevens te bezorgen. Wij hebben deze persoonlijke gegevens enkel nodig om uw aanvraag correct te kunnen behandelen. Alle gegevens zullen confidentieel worden behandeld: KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. deelt geen gegevens van gebruikers met derden.

Beveiliging
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. erkent dat uw privacy en veiligheid van het grootste belang zijn en we hebben zeer veel aandacht besteed aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om de hoogste veiligheidsstandaarden te verzekeren, treffen we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu geüpdate naarmate nieuwe technologieën beschikbaar zijn. Dit kan wijzigingen veroorzaken in bijvoorbeeld het gebruik van cookies.

Cookies
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers op te volgen en om onze Websites overeenkomstig te opimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat met uw toestemming op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. U kan het gebruik van cookies ten allen tijde in- of uitschakelen. Wij stellen echter alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze website evengoed zal werken, ook al gebruikt u geen cookies. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren om zo beter aan uw noden te kunnen voldoen. Een cookie bevat evenwel enkel technische gegevens; het vertelt ons niet wie u bent of wat uw e-mailadres is. Voor meer informatie, klik de 'KYOCERA cookie gebruik' -link in de footer van deze pagina.

Disclaimer
Bericht aan de gebruiker van deze website.

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. heeft de beste professionele inspanningen geleverd voor de creatie en de publicatie van alle informatie op KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. website. We hebben getracht ervoor te zorgen dat alle informatie correct is en up-to-date op het moment van publicatie.

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. geeft geen garantie, expliciet of impliciet, voor wat betreft de resultaten behaald door het gebruik van de informatie op deze website.

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schadeclaims of verliezen van derden. 
De gebruiker zal aan derden geen informatie openbaar maken die hij bekomen heeft in handleidingen voor programmering, bediening en onderhoud; dit geldt ook voor ontwerpgegevens, technische gegevens of iedere gelijkaardige informatie die KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. aan de gebruiker zou communiceren via pagina's die enkel met een persoonlijke login en paswoord toegankelijk zijn.

De gebruiker heeft het recht om de informatie in te kijken en te gebruiken voor het doel waarvoor deze openbaar werd gemaakt en bedoeld is. In het geval het voor de gebruiker noodzakelijk is om informatie aan anderen te communiceren voor de uitvoering van technische interventies, zal de gebruiker zich ervan verzekeren dat die andere personene gebonden zijn door een gelijkaardige geheimhoudingsplicht. Indien de gebruiker vaststelt dat handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, patenten of andere industriële eigendomsrechten betwist of geschonden worden door een derde, zal de gebruiker KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en zal hij zich engageren om KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. bij te staan in het ondernemen van de nodige stappen om de rechten ervan te beschermen. 

De informatie in deze website vormt geen bevestiging van een verkoopaanbod noch de uitnodiging tot een aanbod om producten of services aan te kopen en zal niet als grond gebruikt worden op basis waarvan gelijk welke investeringsbeslissing ook wordt genomen. 
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. kan, op gelijk welk moment, de informatie op deze website herzien zonder enige kennisgeving en gaat geen enkel engagement aan om deze informatie up-to-date te houden. 

Links
KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelijk welke gelinkte site of gelijk welke link vervat in een gelinkte site. De hypertext links worden hier enkel vermeld voor het gemak en de vermelding van gelijk welke linkt impliceert geenszins the aanbeveling van de gerefereerde site. 

Geregistreerde Handelsmerken / Definitie van Handelsmerken
Alle Handelsmerken, logo's en Handelsnamen die gebruikt worden op deze website, op gerelateerde websites of andere materiaal zijn beschermd en eigendom van KYOCERA Document Solutions Europe B.V. of KYOCERA Document Solutions Inc. of  KYOCERA Corporation in Japan, tenzij anders aangegeven.
Noch deze website noch onze gerelateerde websites bevatten een uitgebreide lijst van alle Handelsmerken van KYOCERA Document Solutions Europe B.V. en KYOCERA Document Solutions Inc. en KYOCERA Corporation. De afwezigheid van een product- of servicenaam vormt geen verklaring van afstand van Handelsmerken of van andere intellectuele eigendomsrechten.
Het gebruik van Handelsmerken, logo's of Handelsnamen of het gebruik van ons logo en productnamen, in gelijk welke vorm ook, kan enkel toegestaan worden onder licensie  – ongeoorloofd gebruik is strikt verboden. 

Auteursrecht
De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht. KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. geeft u echter de toestemming om tekst van het publieke gedeelte van deze website op te slaan en te hergebruiken. Omwille van het auteursrecht is het niet toegestaan om foto's of andere grafische elementen van deze website op te slaan of te reproduceren.  

Redactie
Voor verdere informatie over de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen met :

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. - Marketing Departement
https://care.kyoceradocumentsolutions.be

De informatie wordt u aangeboden in overeenstemming met de EU richtlijn 2000/31/EC, voor meer informatie gelieve uw juridisch adviseur te consulteren.  

Management Board van KYOCERA Document Solutions Europe B.V.:
Takahiro Sato - Hironao Katsukura - Reinhold Schlierkamp - Oscar Sanchez Gonzalez

Voor informatie m.b.t. handelsregistratie van toepassing op onze dochterbedrijven, gelieve u te wenden tot het dichtsbijzijnde kantoor van de International Chamber of Commerce.

General Manager van S.A. KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.: Dhr. Hendrik De Hertogh

S.A. KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. heeft volgende BTW nummer: BE 420 720 177

S.A. KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. heeft volgende ondernemingsnummer: 0420720177

S.A. KYOCERA Document Solutions Belgium N.V. Registratie (Handelsregister Brussel) RPR/RPM Brussel

--------------------------------------------------------------------------------

De onder 'Wettelijke bepalingen en voorwaarden' gegeven informatie is op geen enkele manier bedoeld om geschreven overeenkomsten, gemaakt door dochterondernemingen of filialen van KYOCERA Document Solutions EMEA met derden, te vervangen. In het geval dat een onbedoeld conflict bestaat, heeft de lokaal afgesloten overeenkomst voorrang. In het geval waar een zakelijke relatie bestaat, binnen dewelke er nog geen geschikte tekst is die bovenvermelde punten dekt, dan is de onder 'Wettelijke bepalingen en voorwaarden' gegeven informatie van toepassing, als de lokale omstandigheden dat toestaan.

© KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Scroll to top